گروه صنعتی اژدرماشین

این مجموعه باهدف تولید ماشین آلات صنعتی وکشاورزی و دامپروری ، سال 1388 درشهرستان آباده، استان فارس تاسیس گردیده است که درزمینه راه اندازی خطوط تولید خوراک دام وطیور،آبزیان  فعال میباشد
 از فعالیت های این مجموعه میتوان به  طراحی  ،ساخت ، نصب و راه اندازی  کارخانجات تولید خوراک دام وطیور اشاره کرد . این خطوط از تعداد ی ماشین آلات تشکیل گردیده که درفرایند تولید زنجیر وار  باهم مرتبط  میباشد.ازتوانایی های این مجموعه میتوان به ساخت خطوط کامل تولید انواع دستگاه های پلت گریبکسی وتسمه ای  و همچنین اکسترودر خوراک آبزیان از یک تن تا ده تن در ساعت به بالاتراشاره کرد.
 
IMG-20210307-WA0026

دستگاه پلت

پلت های گریبکسی وتسمه ای شرکت اژدرماشین باظرفیتهای مختلف از 1تن تا10 تن در ساعت جهت کارخانجات تولید خوراک دام وطیور در ایران وخارج از کشور به صورت خطی وطبقاتی با تجیزات کامل ، طراحی وراه اندازی میشود .
پلت 10 تن

دستگاه پلت

پلت 10 تن درساعت قدرت موتور اصلی پلت200 اسب قدرت موتور فودرپلت3 اسب بخار قدرتکاندیشنر پلت6 اسب بخار قطر داخلی دای پلت 508 ملیمتر نوع انتقال قدرت موتور پلت گریبکس
IMG_20210413_123500

فروش پرس پلت

مشخصات پلت 7تن در ساعت قدرت موتور اصلی 120اسب قدرت موتور فودر 3 اسب قدرت موتور کاندیشنر 6اسب قطر داخلی دای 480 میلیمتر نوع انتقال قدرت گریبکس
IMG_20210413_123500

دستگاه پلت 5 تن

قدرت متور اصلی 120 اسب قدرت موتور فودر 2 اسب قدرت موتور کاندیشنر 5.5 اسب قطر داخلی دای 350 میلیمتر این دستگاه در دو نوع aوb که نوع aآن انتقال قدرت به صورت فولی وتسمه ونوع bآن انتقال قدرت به صورت گریبکس میباشد

دستگاه پلت

پلت های گریبکسی وتسمه ای شرکت اژدرماشین باظرفیتهای مختلف از 1تن تا10 تن در ساعت جهت کارخانجات تولید خوراک دام وطیور در ایران وخارج از

Read More »

دستگاه پلت

پلت 10 تن درساعت قدرت موتور اصلی پلت200 اسب قدرت موتور فودرپلت3 اسب بخار قدرتکاندیشنر پلت6 اسب بخار قطر داخلی دای پلت 508 ملیمتر نوع

Read More »

فروش پرس پلت

مشخصات پلت 7تن در ساعت قدرت موتور اصلی 120اسب قدرت موتور فودر 3 اسب قدرت موتور کاندیشنر 6اسب قطر داخلی دای 480 میلیمتر نوع انتقال

Read More »

دستگاه پلت 5 تن

قدرت متور اصلی 120 اسب قدرت موتور فودر 2 اسب قدرت موتور کاندیشنر 5.5 اسب قطر داخلی دای 350 میلیمتر این دستگاه در دو نوع

Read More »

بخشی از پروژه های اجرا شده

پروژه مرغداری
پروژه اجرا شده در مرغداری سه تن در ساعات

پروژه مرغداری گوشتی صنعتی

پروژه اجرا شده در مرغداری صنعتی خط یک تن در ساعت

پروژه کارخانه تولید خوراک دام وطیور ،آبزیان

پروژه اجرا شده کارخانه تولید خوراک دام وطیور ، آبزیان با ظرفیت یک تن درساعت (خط کامل)

پروژه صادراتی کارخانه تولید خوراک دام وطیور

پروژه کارخانه تولید خوراک دام وطیور آبزیان با ظرفیت شش تن در ساعت در خارج از کشور باتجهیزات کامل

پروژه اجرا شده در گاوداری صنعتی

پروژه اجرا شده درگاوداری صنعتی خط کامل (یک تن در ساعت)
دستگاه پلت

پروژه اجرا شده در گاوداری صنعتی

پروژه اجراشده در گاوداری صنعتی جهت تولید خوراک دام (یک تن در ساعت)
خط کامل

پروژه کارخانه تولید خوراک دام طیور آبزیان

پروژه کارخانه تولید خوراک دام وطیور آبزیان به صورت خطی(س تن در ساعت)

فیلم خطوط دستگاه پرس پلت