• پلت 10 تن درساعت
  • قدرت موتور اصلی پلت200 اسب
  • قدرت موتور فودرپلت3 اسب بخار
  • قدرتکاندیشنر پلت6 اسب بخار
  • قطر داخلی دای پلت 508 ملیمتر
  • نوع انتقال قدرت موتور پلت گریبکس

No responses yet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *